DARBO LAIKAS:
PIRMADIENIS - KETVIRTADIENIS
7:30 - 16:30
PENKTADIENIS
7:30 - 15:00

Informacija pacientamas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-506 „DĖL AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJOS SIMPTOMŲ TURINTIEMS PACIENTAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 1 d. Nr. V-677

Vilnius

 

P a k e i č i u Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-506 „Dėl Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

  1. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.2. apraše minimoms karščiavimo klinikoms;“

  1. Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.2. karščiavimo klinika – ASPĮ, kuri teikia ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams.“

  1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Savivaldybės teritorijoje turi veikti bent viena karščiavimo klinika.

Savivaldybė paskiria karščiavimo klinika savivaldybės pavaldumo ASPĮ ir (ar) organizuoja karščiavimo klinikos veiklą ne savivaldybės pavaldumo ASPĮ, o nesant tokios galimybės (neturint reikiamos įrangos, patalpų ar asmens sveikatos priežiūros specialistų ir kt.), sudaro sutartį su kita savivaldybe dėl paslaugų jos gyventojams teikimo kitos savivaldybės karščiavimo klinikoje.

Dėl karščiavimo klinikos steigimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – ministerija) pavaldžioje ASPĮ, būtinas ministerijos rašytinis pritarimas.

Dėl karščiavimo klinikų skaičiaus ir veiklos organizavimo savivaldybėje ir vienoje karščiavimo klinikoje veikiančių kabinetų skaičiaus sprendžia savivaldybės administracijos vadovas, išskyrus ministerijos pavaldumo ASPĮ.“

  1. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Karščiavimo klinikos darbo laikas nustatomas atsižvelgiant į pacientų srautą, bet turi būti ne trumpesnis kaip 4 val. Viena komanda be pertraukos dirba ne ilgiau kaip keturias valandas.“

  1. Papildau 31 punktu:

„31. Paslaugos karščiuojančiam pacientui teikimo algoritmas pateikiamas  Aprašo 1 priede.“

  1. Papildau 32 punktu:

„32. Savivaldybės teritorijoje veikiančių karščiavimo klinikų aprūpinimą virusologinių terpių rinkiniais ir AAP organizuoja savivaldybė. Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL) pagal poreikius tiekia COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) virusologinių terpių rinkinius tiesiogiai arba per regionuose veikiančias laboratorijas.“

  1. Papildau priedu (pridedamas).

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                         Aurelijus Veryga

Įsakymas+Nr.+V-506+pakeitimo+projektas-1 (1)

DĖMESIO

Visuotinio karantino laikotarpiu keičiasi VšĮ Kvėdarnos ambulatorijos darbo tvarka:

Teikiama tik būtinoji pagalba, profilaktinės ir gydomosios paslaugos neteikiamos, paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu (telefonu): vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas.

Tel. 8 (449) 55252

Mob. +370 687 45452

Scan_20200316 (3)

Scan_20200316 (2)

Scan_20200316

 

 

 

VŠĮ Kvėdarnos ambulatorija teikia šias paslaugas:

Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos adresu: K. Jauniaus g. 2b, Kvėdarnos mstl., Šilalės raj.

  1. šeimos medicinos,
  2. akušerio,
  3. bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugos paslaugos.

Prisirašiusiems prie Kvėdarnos ambulatorijos šeimos gydytojo šios paslaugos yra nemokamos.

DĖL TYMŲ PROFILAKTIKOS, SVEIKATOS PASLAUGŲ TEIKIMO, JEI PACIENTUI ĮTARIAMAS AR DIAGNUOZUOTAS  SUSIRGIMAS TYMAIS

                 Lietuvoje vykstant tymų protrūkiui, viena iš protrūkio valdymo priemonių-sąlytį turėjusių asmenų skiepijimas tymų, epideminio parotito, raudoniukės vakcina (toliau MMR vakcina) iki 72 val. po kontakto.

 Šiuo metu valstybės lėšomis MMR vakcina skiepijami vaikai pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių (pirmoji dozė 15-16 mėn., antroji dozė 6-7 metų) ir sąlytį su tymais sergančiu asmeniu turėję asmenys, kurie turi  būti paskiepyti per 72 val. nuo sąlyčio.

Sąlytį turėjusių asmenų skiepijimas vykdomas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje kiekvieną dieną (tame tarpe poilsio ir šventinėmis dienomis) kreiptis tel. 8 449 55252 arba elektroniniu paštu  ambulatorija.kvedarna@gmail.com

Įtarus turėjus kontaktą su segančiuoju tymai prašome kreiptis į Kvėdarnos ambulatoriją tel. 8 449 55252 arba elektroniniu paštu ambulatorija.kvedarna@gmail.com

Norintys asmenys pasitikrinti dėl imuniteto tymams atliekamas kraujo tyrimas (mokamas).

Siekiant sumažinti galimybę užsikrėsti tymais, lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergantiems pacientams rekomenduojame pasinaudoti nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugomis, Kvėdarnos ambulatorija gali tęsti pacientui tyrimų, vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą  nuotoliniu budu.tel., 8 449 55252  arba el. paštu ambulatorija.kvedarna@gmail.com t. y. pacientui nevykstant į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigą.