DARBO LAIKAS:
PIRMADIENIS - KETVIRTADIENIS
7:30 - 16:30
PENKTADIENIS
7:30 - 15:00

Pacientų teisės ir pareigos

Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos pacientų teisės ir pareigos

 

  1. Pacientas turi teisę gauti kvalifikuotas ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

 

  1. Paciento teisės:

2.1. Pasirinkti gydytoją. Pacientas gali žinoti jį gydančio gydytojo vardą, pavardę, pareigas, turimą kvalifikaciją.

2.2. Gauti informaciją apie teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti.

2.3. Suprantamai gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio

tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.

2.4. Atsisakyti jam skirto gydymo ir/ar diagnostikos metodų. Atsisakymą turi patvirtinti savo parašu medicininiuose dokumentuose.

2.5. Prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo asmens sveikatos istorijų ir (ar) kitų medicinos dokumentų kopijos.

2.6. Nežinoti informacijos apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Teisę nežinoti turi patvirtinti savo parašu medicinos dokumentuose.

2.7. Skųstis dėl teikiamų paslaugų kokybės.

2.8. Pareikšti padėkas už suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

 

  1. Pacientų pareigos:

3.1. Rūpintis savo sveikata ir vykdyti sveikatos priežiūros specialistų nurodymus.

3.2. Informuoti asmens sveikatos priežiūros specialistus apie persirgtas ligas bei jam žinomą esamą infekciją (AIDS, hepatitą, tuberkuliozę, lytiniu keliu plintančias užkrečiamas ligas).

3.3. Išsamiai susipažinti su pateikiamomis sutikimų rašytinėmis formomis, išsiaiškinti su gydančiu gydytoju ar kitu asmens sveikatos priežiūros specialistu visus neaiškius klausimus ir tik tada pasirašyti atitinkamuose dokumentuose.

3.4 Laikytis asmens higienos reikalavimų.

3.5. Laikytis bendrų nustatytų elgesio normų.

3.6. Tausoti įstaigos inventorių bei kitą joje esantį turtą.

3.7. Gerbti kitų pacientų teises, orumą bei savo veiksmais nekenkti jų sveikatai.

3.8. Gerbti sveikatos priežiūros specialistų darbą bei jų orumą.

3.9. Nerūkyti įstaigos patalpose bei teritorijoje.

3.10. Nevartoti ir nelaikyti alkoholio bei kitų svaiginančių preparatų.

3.11. Laikytis nustatytų ligonio sveikatos priežiūros rėžimų.

3.12. Draudžiama fotografuoti, filmuoti ir/ar daryti garso įrašus apie įstaigos personalą ir kitus pacientus be išankstinio raštiško įstaigos administracijos ir atitinkamai kitų pacientų sutikimo.

3.13. Informuoti gydantį gydytoją apie nukrypimus nuo paskyrimo ar nustatyto rėžimo, dėl kurių yra duotas sutikimas;

3.14. Vykdyti gydančio gydytojo rekomendacijas, pasibaigus gydymo epizodui.

3.15. Atlyginti įstaigai padarytą žalą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.16. Saugoti asmeninius savo daiktus ir nepalikti jų be priežiūros;

3.17. Pacientui, kuris nevykdo savo pareigų ar nesilaiko šiose taisyklėse numatytos tvarkos ir tuo kelia grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, įstaiga turi teisę nutraukti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

 

GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

  1. Kilus konfliktui tarp paciento ir medicinos personalo, pacientas turi kreiptis į įstaigos vadovą, kuris konfliktą išsprendžia vietoje.
  2. Jeigu paciento šis sprendimo būdas netenkina, jis raštu informuoja įstaigos vadovą apie kilusį konfliktą ar nepasitenkinimą.
  3. Vadovas, gavęs paciento raštišką skundą, atsižvelgdamas į skundo motyvus (neteisingas gydymas, medicinos etikos pažeidimai) išnagrinėja skundą.
  4. Skundas turi būti išnagrinėtas per įmanomai trumpą laiką. Atsakymas pacientui apie skundo nagrinėjimo rezultatus praneša ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
  5. Jeigu šis konflikto sprendimo būdas paciento ar jo atstovo netenkina, jis gali kreiptis į valstybines institucijas, kurios pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą kontroliuoja VšĮ Kvėdarnos ambulatorijos darbą (Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, Valstybinė ir teritorinės ligonių kasos). Taip pat į steigėją Šilalės rajono savivaldybę.