DARBO LAIKAS:
PIRMADIENIS - KETVIRTADIENIS
7:30 - 16:30
PENKTADIENIS
7:30 - 15:00

Korupcijos prevencija

                                                    GERBIAMI MŪSŲ ĮSTAIGOS PACIENTAI !

 

Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos darbuotojų vardu pasisakau prieš bet kokius neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams.

Užtikrinu  Jus, kad visas reikalingas paslaugas (ištyrimą, gydymą, slaugą, pažymų išdavimą, profilaktinius sveikatos tikrinimus ir kt.) mūsų įstaigoje gausite nemokamai tokiu būdu ir sąlygomis kaip nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai bei įstaigos vidaus tvarka.

Jei pasirinksite mokamą paslaugą, Jūsų sutikimas mokėti bus įformintas medicininiuose dokumentuose, o sumokėti galėsite, įstaigos kainyne nustatytomis kainomis.

Raginu nelegaliais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojo orumo.

Informuoju, kad teisinę atsakomybę užtikrina ne tik neteisėto atlygio paėmimas, bet ir jo davimas.

 

Geriausia dovana medicinos darbuotojui –  AČIŪ ir paciento šypsena .

 

                                             Jus gerbiantis – Tomas Šiaudinis

                              VšĮ Kvėdarnos ambulatorijos  vyr. gydytojas

 

 

Informacija apie SAM pasitikėjimo telefoną – (+370 800) 66004

Informacija apie SAM elektroninį paštą <korupcija@sam.lt>

Informacija apie STT „Karštosios linijos” telefoną – (+370 5) 2663333

Informacija apie STT „Karštosios linijos” el. paštą <pranesk@stt.lt>

Įstaigos atsakingas už korupcijos prevenciją – Stefa Toleikienė(+370 449 55252)

UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKAS GRESIA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ

 

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus 2021

 

LR specialiųjų tyrimų tarnyba vykdo kriminalinę žvalgybą, siekdama atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir užkirsti joms kelią. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse yra nustatytos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos: kyšininkavimas (225 straipsnis), prekyba poveikiu (226 straipsnis), papirkimas (227 straipsnis), piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimas (229 straipsnis) ir kita.

UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKAS GRESIA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ TIEK KYŠIO DAVĖJUI, TIEK KYŠIO ĖMĖJUI.

 

Informacijos_pagal_LR_pranešėjų apsaugos įstatyme_teikimo_tvarkos_aprašas.

Korupcijos prevencijos politika

SAM ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

Korupcijos-prevencijos-programa.pdf

Korupcijos-prevencijos-priemonių-planas.pdf

Dovanu-gavimo-tvarkos-aprasas-2021.pdf

Darbuotojų ELGESIO-KODEKSAS.pdf

Informacija apie baudžiamąja atsakomybę už korupcininio pobūdžio veikas
 
Paramos-gavimo-tvarka.pdf
Paramos-panaudojimo-ataskaitos-forma-sutarties-1-priedas 2021 m.
 

INFORMACIJA PACIENTAMS DĖL PARAMOS VŠĮ KVĖDARNOS AMBULATORIJAI TEIKIMO

VšĮ Kvėdarnos ambulatorija aktyviai vykdo Šakinę korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje ir korupcijos prevencijos VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje programas. Pagal galiojantį Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, įstaiga, turinti paramos gavėjo statusą, turi teisę gauti paramą įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

Siekiant išvengti galimų korupcinio pobūdžio apraiškų (kai pacientas siūlo neteisėtą atlygį medicinos darbuotojams), didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą, skatinti antikorupcinį švietimą bei viešumui užtikrinti, informuojame apie teisėtus paramos teikimo būdus mūsų gydymo įstaigai, siekiant efektyvių priemonių užkardant situacijas, kai pacientas siekia įsiūlyti medicinos darbuotojui neteisėtą atlygį.

GERB. PACIENTAI, informuojame Jus, kad norintys paremti mūsų įstaigą, t.y. savanoriškai ir neatlygintai suteikti paramą įstaigos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti, kuri yra leistina pagal galiojančius teisės aktus, gali paramą suteikti keliais būdais:

  1. Sumokant į mūsų įstaigos kasą.
  2. Mokėjimo pavedimu į VšĮ Kvėdarnos ambulatorijos paramos sąskaitą LT 197300010002582824 AB Swedbank, nurodant paramos paskirtį.

Jūsų skirta parama taptų reikšmingu indėliu rūpinantis įstaigos darbuotojų, o kartu ir pacientų gerove.

Iš anksto dėkojame už Jūsų suteiktą paramą

PACIENTŲ IR DARBUOTOJŲ APKLAUSOS