DARBO LAIKAS:
PIRMADIENIS - KETVIRTADIENIS
7:30 - 16:30
PENKTADIENIS
7:30 - 15:00

ES projektai

Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-71-0010 „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje“. Senėjant visuomenei auga sergančiųjų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vyresnių gyventojų skaičius bei jų poreikis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms tiek viešojoje įstaigoje Kvėdarnos ambulatorijoje tiek pacientų namuose. Šiuo metu dėl nudėvėtos ir/ar nepakankamos esamos infrastruktūros nepakankamai užtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: turimas tik vienas jau daugiau kaip 10 m. automobilis neužtikrina savalaikio ir efektyvaus pacientų aptarnavimo pacientų namuose, kas ypač aktualu vyresnio amžiaus asmenims bei mažiems vaikams, trūksta kompiuterinės įrangos efektyvesniam darbo organizavimui ir dėl to kyla tiek pacientų, tiek darbuotojų nepasitenkinimas. Projekto tikslas yra pagerinti įstaigos teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms: vyresnio amžiaus asmenims (55 m. ir vyresniems) ir vaikams. Siekiant geresnės Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos, efektyviai teikti reikalingas paslaugas prie įstaigos prisirašiusiems pacientams, vykdyti ligų prevenciją ir kontrolę, užtikrinti šių gyventojų poreikius gauti kokybiškas ir prieinamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas numatomos investicijos į papildomos transporto priemonės bei kompiuterinės įrangos įsigijimą, kas sudarys sąlygas pagerinti teikiamų paslaugų efektyvumą bei sumažinti tarp skirtingų gyventojų grupių egzistuojančius sveikatos netolygumus.

Projekto metu įsigyta kompiuterinė įranga bei tikslinė transporto priemonė bus naudojama pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Įranga ir automobilis nuosavybės teise priklausys projekto vykdytojui, įstaiga rūpinsis įsigytos įrangos eksploatavimu bei tinkamu jos naudojimu pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, teikimui. Projekto vykdytojas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia daugiau nei 20 metų, kasmet sudaromos sutartys su teritorine ligonių kasa dėl paslaugų finansavimo, veiklos nutraukti neplanuojama. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, ne mažiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos, bus naudojama įgyvendinant projektą įsigyta įranga bei transporto priemonė. Projekto vykdytojas įsipareigoja neperleisti įsigyto turto tretiesiems asmenims ir kitaip nesuvaržyti teisių į jį 5 m. po projekto finansavimo pabaigos.

„Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis“.